Връзки

Центрове по медитация в традицията на Аджан Тонг

http://vipassana-dhammacari.com

https://www.vipassana-dhammanikhom.de/english/

http://vipassana-tilakkhana.com

https://vipassana.sk/en/

http://www.northernvipassana.org

Випасана медитация в България

От няколко години в България се провеждат редовно курсове по Випасана медитация по метода на С. Н. Гоенка. За повече информация вижте http://www.bg.dhamma.org Курсовете, които ние провеждаме използват различна техника от тази, която се преподава в традицията на Гоенка